Türk Dünyasında Ortak Sporlar

Türk Dünyasında Ortak Sporlar Kitabı, 2010 yılında Ahmet Tüzün tarafından hazırlanıp, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca basılmıştır: Kitap, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov başta olmak üzere birçok devlet, kültür ve spor insanına, yazar tarafından takdim edilmiştir.

Yenilgiyi asla kabullenmeyen Türk milleti; bu hasletini, tarih boyunca

spor alanında da göstermiştir.

Işık Doğu’dan Yükselir…

Ahmet TÜZÜN

Eminim ki, batılılar, Orta Asya kaynaklı Türk sporlarına bizden daha çok ilgi duyuyor, bizden daha çok araştırıyor ve bizden daha çok istifade ediyordur.

Bırakalım ortalama insanımızı, kaç aydınımız, mesela “gökbörü” oyununun varlığından haberdardır? Onun nasıl olağanüstü bir spor olduğunu ve günümüzün birçok modern dalına ilham kaynağı teşkil ettiğini bilir?

Ama bakın, bir Amerikalı gazetecinin, bir Avrupalı araştırmacının arşivinde; yüzde yüz bizim sporumuz olan gökbörü hakkında inanamayacağınız kadar fotoğraf, araştırma sonucu ve doküman bulacaksınız…

Büyük milletler geleneklerine bağlı milletlerdir ve kendi kaynaklarını lâyıkıyla değerlendiremeyen toplumlar ise, kültür emperyalizmi karşısında açık vermeye,  zayıf düşmeye mahkûmdur.

Yaşadığımız coğrafyanın genişliği ve derinliği, geçirdiğimiz tecrübelerle sahip olduğumuz kaynaklar milletimize sonsuz imkânlar sunduğu halde, bunları yeterince değerlendiremiyoruz. Birşeyleri, birtakım kişileri biraraya getirerek, onları geliştirerek, imkan oluşturarak, her alanda kurumlaşarak, topyekûn kalkınmayı ateşlemek mümkün iken, bunu gerçekleştiremiyoruz. Neden birlikte, sırt sırta verilerek yapılabilecek işleri başarmakta güçlük çekiyoruz? Güçlerimizi birleştirmek yerine, tek başımıza meselelerimizle güreşiyoruz? Artık, ‘Biçimlendirememek, kurallaştıramamak, kurumlaşamamak, dağınık olanı bir araya getirememek, mevcutla yetinmek’ olarak özetleyebileceğimiz bu büyük eksikliği gidermenin vaktidir.”

Biz, insanlığın ilk çağlarından bu yana gelen spor tarihimizi, spor kültürümüzü, spor geleneğimizi ve birikimimizi bugün en iyi şekilde değerlendirerek, bu en sağlam dinamiklerimizden birini, büyük coğrafyamıza ve büyük toplumumuza spor yoluyla kazandırmak durumundayız.

“Milli seviyeden milletlerarası seviyelere çıkan sporlarda daha ziyade gelişmiş ülkelerin ağırlıkları görülmektedir. Bu durum sporun milletlerarası kültürel temasların yanısıra, milletlerin birbirlerine siyasi, kültürel ve psikolojik propaganda yaptıklarını da göstermektedir. Milletlerarası spor halkasına yeni bir spor ekleyen uluslardan daha fazla, geçmişte bünyesinde birçok sporu barındıran Türkler; bırakın bu sporları milletlerarası spor halkasına eklemeyi, maalesef milli kültür halkası içinde bile yeterince barındıramamışlardır. Zamanla birtakım gelenekler ortadan kalkmış veya orijinalliğini yitirmiştir. Bu durum telâfisi mümkün olmayan kayıplara yol açmıştır.”

Biz, Türk dünyasında ortak sporlarımızı tekrar canlandırmak, yaşatmak ve uluslararası alanda en faydalı şekilde değerlendirmek misyonuyla karşı karşıyayız.

Modern çağda sporun önemi her geçen gün artmaktadır.

Bunun en belirgin örneklerinden biri ABD ile Çin arasında yaşanan Ping-Pong diplomasisidir…1971 yılında Çin Başbakanı Çu En Lay, Asya turnesinde olan Amerikan masa tenisi takımını Pekin’e davet etti. Bu bütün dünyayı şok eden bir davetti. Lay, “Kağıttan kaplan, Yankee emrepyalizmi” diyerek her fırsatta yerden yere vurduğu Amerika’nın bir takımını ülkesine davet ediyordu. Üstelik Vietnam savaşı en kritik noktasındaydı ve taraflar bu savaşta hasımdı. ABD bu davete uydu ve Başkan Richard Nixon, Mao’yu ziyaret etti. ABD Çin’e uygulanan ambargoyu kaldırdı. İki devlet arasındaki ilişkileri normale götüren ilk adım böylece spor vasıtasıyla atıldı, Bu, tarihe “Ping-Pong diplomasisi” olarak geçti.

Spor, her kapıyı açan bir anahtardır. Bir yönüyle zıt toplumların bile biraraya gelmesine vesile olan sporu biz, niye, kardeşlerimizle kucaklaşma ve kaynaşma vesilesi olarak değerlendirmeyelim?..

Biz batıya baktık, oysa batı doğudan aldı…

Doğunun ışığı, şimdi batının âşığı… İlhamını, irfanını, kaynağını doğudan alan biz, son asırlarda yönümüzü tamamen batıya çevirdik. Gelişmeyi batıda gördük, her şeyi batıdan almaya heves ettik. Bu, sporda da böyle oldu. Oysa, ışık doğudan yükselir! Batının sandığımız birçok spor dalının Türkistan kaynaklı olduğunu, batılıların da aslında doğudan esinlendiğini şimdi yeni yeni farkediyoruz.

Türk milletinin engin tarihi ve zengin kültürü; keşfedilmeyen bir hazine, değerlendirilmeyen bir cevher gibi, işlenmeyi bekliyor…

Dünya tarihinde başarılar, büyük keşifler, üstün işler hep başka uluslara bağlanmış. Batı uygarlığı, Helen kültürü hep karşımıza üstünlük olarak çıkarılmış… Oysa biz, kendi milletimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi tam olarak tanımıyor, kendi değerlerimizi bilmiyor, birçok meziyetimizin, üstünlüğümüzün farkına varamıyoruz.

Bu, spor  sahasında da böyle. Dünya hayatının birçok alanında olduğu gibi sporda da Türkler büyük izler bırakmış ve büyük buluşlar yapmıştır.

Batı biniciliği, okçuluğu bizden öğrendi. İngilizler çevgen’i bizden alarak bugünün modern polo’su haline getirdi. Gökbörü oyununu atsız oynayın, karşınıza kaba hatlarıyla bugünün Amerikan futbolu çıkar. Tepük, Orta Asya Türk topluluklarında bir nevi futbol oyunu idi Kaşgarlı Mahmut Divanu Lügati’t-Türk adlı eserinde, bu oyundan açıkça bahseder. Bir yuvarlak cismin etrafına hayvan kılı, keçe ya da bez sarılmak suretiyle bir büyükçe cisim yani top elde edilir ve çocuklar bu cismi tepikleyerek oynarlardı Beden gelişimini ve mücadele azmini güçlendiren bir spordu

Değerli spor tarihçisi Rüştü Dağlaroğlu 1957’de çıkardığı F.Bahçe Tarihi’nde; bu oyunun ilk Türkler tarafından oynandığını ifade etmiştir: “Futbol denilen sporun düzenli bir şekilde kurallarıyla ilk kez İngiltere’de oynandığı, günümüzde en çok kabul gören görüştür. Ancak bugünkü şekliyle olmasa da çok eski zamanlarda, günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce Türklerin Orta Asya’da bir çok spor türü arasında ayakla oynadıkları ve adına ‘Tepük’ yani tekmelemek anlamına gelen ad taktıkları bir sporu yaptıkları, eski Türk destanlarında yazılıdır. ‘Divan-Ül Lugat El-Türk’ Türklerin futbol oynadıklarını yazar ve nasıl oynandığına dair bilgi verir. Türkler futbola ‘Tepük’ derlerdi. Timurlenk devrinde kuzu derisinden yapılmış ve hava ile doldurulmuş topların el değmemek ve belirli bir sahanın dışına çıkarılmamak şartı ile ayakla oynandığı ‘Tarih-i Tümur’da yazılıdır.”

Dünya spor tarihinde Türkler’in imzası var…

“Corga Salış” “Yorga Çaptırmay” “puta atış” “kunan çabu”, “cambu atmay…” nedir? “… At Türk’ün kanadıdır” diyen ünlü düşünür kimdir?.. At üstünde doğan, yaşayan ve ölen insanlar… Neredeyse imkânsızı başararak, at üstünde dört yana ok atabilen yiğitler… Ok atmada, at sürmede, güreşte yenip; sevdiği kızı alanlar..  Kurtlar gibi saldıran atlıların ortaya çıkardığı savaş oyunu… İki kale ve ortada tahta bir top vardı,  atlar çekildi, kaleler ve top günümüze kadar kaldı…  İngilizler Babür Şah’a neden teşekkür borçlu?.. Kazan Türklerinden Abdülkerim, yazdığı kitapta, Ruslar’a karşı kurtuluşun çaresi olarak neyi görüyordu?…  4 bin yıllık Türk zekâ sporu hangisidir?…  

Oğuz Kağan’dan Dede Korkut’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Türk dünyasının spor haritası… Sporu savaş, savaşı spor gibi gören bir milletin,  çağlar ve kıtalar boyu spor serüveni… Günümüzün modern branşlarının temelinde bulunan tarihi Türk sporlarının izleri… Bugün Altaylar’dan Tuna’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Doğu Avrupa’dan Doğu Türkistan’a, Kerkük’ten Kırım’a, Azerbaycan’dan Sibirya’ya büyük Türk coğrafyasında, modern sporların temelini teşkil eden geleneksel Türk sporları hâlâ icra edilmektedir.  

Yeniden kucaklamak ve büyütmek zamanı…

Kırım Türkleri merkez olmak üzere birçok Türk ülkesinde kuşak güreşi yapılmakta ve yaşatılmaktadır… Kazakistan’dan Kırgızistan’a, Türkmenistan’dan Özbekistan’a gökbörü oyunu hâlâ canlı tutulmaktadır…. Türk dünyasında biniciliğin her türlüsü yapılmaktadır… Geleneksel Türk okçuluğu Macaristan’dan Moğolistan’a kadar geniş bir coğrafyada yaşatılmaktadır… Güreşin yapılmadığı Türk yurdu yoktur…

Asya’dan Avrupa’ya 300 milyonluk bir insan potansiyelini ve kıtaları içine alan dev bir spor gerçeği, kollarını açmış bizi beklemektedir…

Oğuz Kağan’ın asırlar ötesinden, tarihin derinliklerinden seslendiği gibi, şimdi benzer söylemlerin ve eylemlerin zamanıdır: “Ey oğullar ben çok yaşadım, çok savaşlar gördüm. Çok ata bindim. Çok ok attım. Çok kılıç kullandım ve çok güreştim. Düşmanlarımı ağlattım, dostlarımı güldürdüm.”

Yeniden, “Türk Gibi Kuvvetli!”

“Yapacağımız çalışmalarla, Türk’ün spor gururunu koruyacak, yücelmesine yardımcı olacak, spor konusunda da geçmişimizle övünecek, geleceğimize güvenle bakacağız. Yaradılışında sporcu ve centilmen olan Türklerin, milletlerarası spor hayatında tarihi mevkilerini tekrar elde etmeleri, ümit edilir ki, çok uzak olmayacaktır. Türk gibi kuvvetli sözü, 3-5 asır gibi nisbeten yakın sayılacak bir tarihin değil, en az 5-6 bin senelik tarihin Türk hayatına mâlettiği bir vasıftır.” 

Tarihi çok parlak ve ünlü olan Türk dünyası sporlarını, uğramış olduğu bir durgunluk ve gerilik devresinden sonra tekrar yükseltmek, spor alanında da muasır milletlerden geri kalmamak, hatta onları geçmek vazifesi, bizi beklemektedir.

Bu kitap, Türk Dünyasında Ortak Sporlar alanında, “bütünü kucaklama” açısından ilk kıvılcım olması itibariyle önemli bir adımdır. İnşallah, daha kapsamlı eserler için iyi bir başlangıç vazifesi görecektir.

Sırtımız arka-taş’sız kalmasın…

Orta Asya’da, savaşın ok, yay ve kılıçla yapıldığı dönemlerde Türk savaşçılar, arkalarından gelebilecek bir saldırıyı önlemek için, sırtlarını önceden bu amaçla hazırlanmış bir ‘Taş’a dayarlardı. Bu taş “Arka-Taş” veya Azerbaycan’daki söylenişiyle “Arka-Daş” olarak adlandırılırdı. Dostluk kavramının zaman içinde, insanın arkasını yaslayabileceği ve kendisini olabilecek kötülüklerden koruyacağı düşüncesi ile özdeşleştirilmesi sonucu “arkadaş” kelimesi “dost” anlamında Türkçedeki yerini aldı. Sırtımız “arka-taş”sız kalmasın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir